Zmieniony wniosek w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych cz I komunikacjaSprawozdawca E. Tosenovsky: Powszechnie wiadomo, iż finansowanie projektu zostało zmniejszone z kwoty 9 mld Euro do kwoty 1 mld. Biorąc pod uwagę tę redukcję środków, zmieniło się meritum wniosku. Mniej środków przewiduje się na rozwój szerokopasmowego Internetu, a także pojawiają się kwestie dystrybucji usług. Mimo presji czasowej, udało się wypracować szeroki kompromis, który należy przyjąć przed przerwą wakacyjną. Wciąż nie ma odpowiedzi ze strony KE, jak będzie wyglądał podział przyznanej kwoty. Nie wiadomo jak procedować w ramach zmienionego wniosku, potrzebny jest także plan finansowy, dotyczący alokacji środków.

G. Hokmark: Mimo rewizji w budżecie, kontekst globalny projektu nie uległ zmianie. Nie należy się godzić z KE, że szybki przesył danych na obszarach wiejskich jest niemożliwy. Nie należy pogłębiać istniejących już różnic pomiędzy poszczególnymi regionami. Nie do przyjęcia jest utrzymanie stanu z 2013 roku do roku 2020. Co więcej, należy uznać, że nawet pierwotne 9 mld Euro, w kontekście planowanych działań, to kwota proporcjonalnie niewielka. Warto przede wszystkim postawić przed sobą jasne cele i je realizować. Następnie trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zmobilizować środki z funduszów strukturalnych i funduszu spójności na finansowanie sieci telekomunikacyjnych. Dziś to także istotna część podejmowanej dyskusji. Mimo zmiany budżetu, zdecydowanie należy trzymać się wyznaczonych celów i być w tym kontekście pragmatycznym.

C. Traumann: Za duże rozczarowanie należy uznać potraktowanie kwestii cyfrowych przez Radę Europy. Chodziło głównie o pobudzenie tego segmentu gospodarki w kontekście zatrudnienia. Nie mniej należy pochylić się bardzo dokładnie nad tym okrojonym budżetem. Rozczarowaniem jest także postawa EBI, który gotów jest udzielić pożyczek na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej na wyższym oprocentowaniu, niż to ma miejsce w przypadku pożyczek na rozwój sieci energetycznych, ze względu na potencjalnie wyższe ryzyko. Usługi cyfrowe na terenie UE wymagają sporych nakładów, by dogonić bardzie rozwinięte kraje świata. Wystosować należy raz jeszcze jasne przesłanie, by utrzymać presję którą wywieramy. Należy określić priorytetowe projekty, gdyż przy tym budżecie rozproszenie środków spowoduje brak pożądanych wyników.