Zmieniony wniosek w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych cz II komunikacjaJ. Creutzmann: W dalszym ciągu potrzebne są lepsze rozwiązania komunikacyjne. Ze względu na ograniczony budżet, trzeba dojść do europejskiej wartości dodanej. Decyzje Rady muszą zostać przyjęte i zaakceptowane, dlatego też wymagana jest nasza szczególna wrażliwość na takie sprawy, jak choćby elektroniczny podpis, który może ucierpieć ze względu na zmniejszone środki budżetowe. Nie należy zbyt pesymistycznie podchodzić do wniosku, ale ograniczenie finansowe, brak alokacji środków stawia ten projekt w trudnej sytuacji. W zakresie usuwania nielegalnych treści trzeba zastanowić się do kogo należeć będzie kompetencja w tej materii i kto odpowiedzialny będzie za prowadzenie kampanii informacyjnych, tak jak to ma miejsce na przykład w Niemczech. Cyfryzacja powinna obejmować wszystkie grupy, jest to plan ambitny i zarazem trudny do wykonania.

V. Ford: Kwestia ochrony dzieci jest bardzo ważna. Treści internetowe niestosowne dla najmłodszych powinny być raportowane. Finansowanie ochrony nie może być przerwane. Wspieranie tych zadań jest szczególnie istotne na szczeblu krajowym przez prowadzenie szerokich kampanii informacyjnych.

J. P. Audy: 6 i 7 lutego zapadła tak naprawdę decyzja o masakrze sieci transeuropejskich. Szefowie rządów w jednych z ustępów, zwrócili się do EBI o analizę modeli finansowania, które mogą być wprowadzone we współpracy na szczeblu krajowym i europejskim, jak również w partnerstwie publiczno – prywatnym. Potrzeba jest badań specjalistów, które wskażą ścieżkę, jaki model należy przyjąć. Oprócz przeglądów śródokresowych, wymagane byłoby przeprowadzenie także przeglądu politycznego, do którego powinno dojść w roku 2016. Trzeba zrozumieć, że kraje członkowskie wciąż są w tarapatach finansowych. By pobudzić zaufanie w terenie, potrzeba inwestycji publicznych.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Propozycja KE kładzie główny nacisk na usługi, odchodzi od finansowania infrastruktury 80/20 %. KE chce jednak zachować w tym aspekcie elastyczność, bez przekraczania jednak kwoty 200 mln Euro. Życzeniem wszystkich jest połączenie szybkich łączy w Europie, także na obszarach wiejskich. Ze względu na dostępne środki budżetowe i strukturalne, można myśleć o wspieraniu inwestycji, tak by być katalizatorem dla środków z funduszy, a także środków prywatnych. Należy przede wszystkim skupić się na projektach najbardziej perspektywicznych, by takie projekty wybrać będą przeprowadzane konsultacje z Radą i PE. Trzeba tak przystosować te projekty, by przyciągały one kolejne środki finansowe z innych sektorów. Po przeprowadzeniu pilotażowych inwestycji, KE zastanowi się nad końcową alokacją środków.