Zdefiniowanie nowej agendy cyfrowej dla Europy – od i2010 do digital.eu cz.II komunikacjaTrzeba powołać europejskiego koordynatora w dziedzinie bezpieczeństwa. Konieczne jest wzmocnienie światowej współpracy w dziedzinie cyberprzęstępczości. Ważne jest stworzenie otwartego społeczeństwa cyfrowego. Należy walczyć z przestępczością w sieci. Istnieje duża konkurencja na rynku telekomunikacyjnym. Agenda cyfrowa powinna służyć zrównoważonej konkurencyjności.

P. Lamberts: Europa nie jest globalnym liderem w dziedzinie technologii cyfrowej. Większość znajdującego się na rynku europejskim oprogramowania nie pochodzi z Europy. Europa powinna zaistnieć na rynku światowym. Niewiele firm europejskich jest konkurencyjnych (do wyjątków należy Nokia). Należy kierować się ku wydajności energetycznej. Europa powinna stawiać przed sobą ambitniejsze cele. Konieczne jest przyspieszenie działań w dziedzinie oprogramowania. Istnieje VII Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Powstanie także VIII Program Ramowy.

M. Carvalho: Trzeba zapobiec podziałom i nierównościom między państwami członkowskimi i ich obywatelami, m.in. w zakresie dostępu do Internetu. Wciąż wielu obywateli UE nie ma do niego dostępu. Należy dążyć do realizacji idei solidarności.

A. Podimata : Kraje członkowskie powinny podjąć współpracę w zakresie aktualizacji danych. Trzeba chronić wrażliwą infrastrukturę. Konieczna jest komunikacja z urzędami drogą elektroniczną.

G. Chichester: Trzeba zmobilizować młodych ludzi do uczenia się matematyki i fizyki. Należy zająć się kwestią sprowadzania do UE pracowników z Azji.

J.-P. Audy: Sprawozdanie Del Castillo jest dobrze przygotowane. Europa jest wciąż daleko za Japonią i USA w dziedzinie technologii. Trzeba zająć się piractwem komputerowym, a także kwestią przestrzegania praw autorskich w UE. Konieczna jest informatyzacja szkół. Nie ma sensu zajmować się na nowo Pakietem telekomunikacyjnym.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Dyskusja w Parlamencie nt. agendy cyfrowej zbiegła się z podobną debatą w Komisji. W kwietniu br. ministrowie krajów członkowskich będą omawiać ten temat na spotkaniu w Grenadzie.

Główne wyzwania stojące przed P. del Castillo, jako sprawozdawcą to:
1) wyjaśnić społeczeństwu i politykom, dlaczego zmiany dot. agendy cyfrowej są teraz bardziej potrzebne niż wcześniej i muszą być podjęte;
2) wyjaśnić, że jednocześnie niezbędne jest podjęcie działań w wielu obszarach. Potrzebna jest infrastruktura i technologia oraz zaufanie do ich funkcjonowania. Nie powinno się otwierać na nowo dyskusji, dot. Pakietu telekomunikacyjnego