Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę KomunikacjaDaciana Octavia Sarbu (sprawozdawczyni opinii) – Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

D.O. Sarbu – Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą prowadzić do stworzenia gospodarki energooszczędnej. Zastosowanie TIK może doprowadzić do zwiększeni efektywności energetycznej i ograniczenia emisji. Należy wprowadzić ustandaryzowaną technikę pomiaru TIK. W transporcie i sektorze budownictwa TIK pomoże doprowadzić do oszczędności w zużyciu energii.

J. Hibner – opinia została przez D.O. Sarbu ujęta w sposób skondensowany. Trzeba wykorzystywać w pełni TIK we wszystkich sektorach gospodarki i we wszystkich grupach społecznych. Koncentracja na sektorach budowlanych i transporcie. Technologia ta pomoże UE w stworzeniu bardziej zrównoważonej gospodarki. Doprowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej. TIK służy przejściu na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę. Technika ta przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Zostaną złożone trzy poprawki.

V. Prodi – trzeba dążyć do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Konieczne jest zwiększenie wydajności energetycznej. Należy położyć większy nacisk na energię odnawialną.