Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącą Neelie Kroes na temat przyszłych inicjatyw ustawodawczych w dziedzinie agendy cyfrowej: „Zapewnienie połączeń w gospodarce cyfrowej” cz.II komunikacjaS.A. Ticau: Zgodnie z ankietą przedstawioną przez KE, konsumenci europejscy otrzymują jedynie 74% prędkości internetu, za którą płacą. Jakie kroki KE zamierza podjąć, by przeciwdziałać temu zjawisku? Czy w kontekście zniesienia opłat roamingowych KE wystąpi w roku 2014 z jakąś inicjatywą legislacyjną.

P. Rubig: Czy zostanie wprowadzony w życie system Roaming 4? Czy roaming 3 będzie uzupełniającą inicjatywą ustawodawczą, czy też będzie nowa edycją Roamingu 4, sięgającą głębiej unijnego ustawodawstwa? W kontekście zasad ochrony konsumenta, powinna zostać wprowadzona ochronna granica w wysokości 50 euro w przypadku połączeń odebranych poza granicami kraju oraz podobna bariera kwotowa w przypadku danych odebranych za pomocą internetu.

E. van Nisterlooy: Trzeba zajmować się dalej roamingiem, ze względu na rosnącą liczbę połączeń międzynarodowych. Potrzeba szybszej reakcji na rozwiązania podsuwane przez rzeczywistość, dlatego też KE powinna przekonać do swego stanowiska również Radę.

C. Trautmann: Jakie jest podejście Komisji do tematu neutralności sieci? Czy w kontekście poczynionych inwestycji w zakresie widma można już przejść do drugiego etapu RSPP?

C. Ehler: Jakie jest stanowisko KE wobec propozycji obowiązku zastosowania pomiędzy zainteresowanymi stronami tzw. zasady jawności? Co się stanie w przypadku utraty danych przez przedsiębiorców i jak to ma zostać ostatecznie zdefiniowane w sposób prawny?

G. Hokmark: Czy KE zaproponuje otwarcie pasma 700 MHz? Jak należy to zrobić, by przebiegało to w sposób skoordynowany? Jakie zmiany KE zamierza zaproponować, które pozwolą na utrzymanie konkurencji transgranicznej, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności poprzez wejście na rynek nowych podmiotów. Czy KE zamierza
zdefiniować rynki transnarodowe w przypadku telekomunikacji w relacjach biznes – biznes?

Komisarz N. Kroes: Komisja dostrzega problem i chce postawić na konkurencyjność. Każdy obywatel Wspólnoty powinien mieć dostęp do nowoczesnych usług i rozwiązań telekomunikacyjnych. Wspólnie można zrobić więcej, czego przykładem jest stale się rozwijający dostęp obywateli do szerokopasmowego internetu. Wspólny europejski rynek telekomunikacyjny nie powinien mieć żadnych barier administracyjnych ani nieuzasadnionych opłat w kontekście wchodzenia nowych operatorów, neutralności sieci, dostępu do darmowego internetu i widma oraz bezpłatnego roamingu. Strategia chmury obliczeniowej wiąże się z całym pakietem przetwarzania danych  w jej obszarze i warto ją dalej rozwijać. Rozwój chmur obliczeniowych daje ogromne szanse małym oraz średnim przedsiębiorstwom i już teraz widać, że ta usługa przyczyni się do prawdziwego zrewolucjonizowania rynku. Wspólny rynek ułatwi także możliwość odstąpienia od umów, które powinny się stawać coraz bardziej przejrzyste. Na UE spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie wizji politycznej, która zapewni staranność i bezpieczeństwo usług, a także konieczność informowania konkretnych organów w razie przypadków łamania prawa. Od 1 lipca 2013r. opłaty za roaming spadły na trenie całej UE. Jeśli pojawi się wola polityczna, to należy liczyć się z tym, że nastąpi druga część Roamingu. Komisja zakłada, że następnym krokiem będzie uwspólnotowienie tego rynku, a roaming całkowicie zniknie. Należy inwestować w sektor telekomunikacyjny, również przy wykorzystywaniu dostępnych funduszy strukturalnych. Jeśli te wszystkie plany uda się również przy poparciu ze strony Parlamentu szybko przyjąć, to Europę czeka prawdziwy skok jakościowy, co pozwoli całemu kontynentowi na zmniejszenie wewnętrznych różnic i zajęcie lepszej pozycji pod względem konkurencyjności w stosunku do innych wiodących gospodarek na świecie.