Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes i wymiana poglądów na temat zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską cz.I komunikacjaN. Kroes: W UE mamy ogromne zadłużenie, które rośnie bardzo szybko. Mamy też szybki wzrost handlu elektronicznego. Inwestycje w handel elektroniczny i internetowy są bardzo zyskowne i generują nowe rozwiązania, jak również mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu i stworzenia nowych miejsc pracy. W przyszłości będziemy mieli większy dostęp do usług on-line. UE musi być gotowa na przejście na gospodarkę cyfrową. Potrzeba ram prawnych (zapewniających dynamiczny wspólny rynek cyfrowy w UE), zapewnienia odpowiednich zasobów (trzeba dostosować się do nowych czasów, pracujemy nad zapewnieniem ochrony praw autorskich). Rynek danych jest warty dziesiątki mln €. Pracujemy nad ramami dotyczącymi identyfikacji i podpisu elektronicznego. Przepisy dotyczące podpisu elektronicznego muszą być spójne. Ludzie będą chętniej korzystaliby z handlu elektronicznego mając większe do niego zaufanie. Trzeba wspierać „Cloud computing” i zapewnić mu lepszą ochronę danych. Należy wykorzystać potencjał jaki daje „Cloud computing”. Konieczne jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego. Wszystkie nowe usługi tj. VOD czy operatorzy wirtualni potrzebują szerokopasmowego dostępu do Internetu w celu zapewnienia w/w usług. Rozszerzenie zakresu zasięgu szerokopasmowego pozwoli na zwiększenie wzrostu o 1,5%. Kontynent europejski powinien mieć rozpowszechniony dostęp do łączy szerokopasmowych. Trzeba inwestować w przyszłe technologie. Horyzont 2020 pozwoli wzmocnić naszą konkurencyjność, pozycję gospodarczą i doskonałość naukową, tak aby sprostać takim wyzwaniom jak zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa. Musimy dotrzymać kroku naszym partnerom handlowym. Ważnym czynnikiem jest tez kapitał ludzki. Nie można przegapić potencjału młodych ludzi. W każdym z krajów członków ma być wyznaczona osoba odpowiedzialna za rozwój technologii cyfrowych. Bezpieczeństwo infrastruktury musi być priorytetem. Część obywateli nie korzysta z Internetu bo nie ma zaufania do bezpieczeństwa tego typu technologii. Należy pracować nad zabezpieczeniem sieci przed cyber-atakami. We wszystkich państwach członkowskich wprowadzane są strategie na rzecz konkurencyjności. Należy inwestować w technologie teleinformatyczne i telekomunikacyjne. Dla przedsiębiorstw dostęp do sieci szerokopasmowych jest bardzo ważny i jest czynnikiem decydującym o lokalizacji działalności.

P. del Castillo Vera: Współpraca Komisji ITRE z Panią komisarz jest bardzo dobra. Należy się zastanowić jak będzie wyglądało zarządzanie Internetem. Są dwa podejścia oddolne i odgórne. Pierwsze podejście to pogląd UE i USA, natomiast podejście odgórne jest forsowane przez Rosję i Chiny. Brazylia ostatnio opowiada się po stronie UE. Jaką rolę odegra w tym

Komisja Europejska: „Cloud computing” jest tematem bardzo ważkim. Może to przyśpieszyć rozwój jednolitego rynku cyfrowego. S.A. Ticau: Dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania dotyczącego agendy cyfrowej. Wprowadzenie pakietu dotyczącego podpisu cyfrowego jest bardzo pilne i istotne. UE musi posiadać jednolite przepisy w tym temacie. Brak wprowadzenia jednolitego ustawodawstwa jest w niektórych przypadkach przeszkodą. Trzeba uściślić szczegóły dot. „Cloud computing”. Instrument „Conecting Europe” musi promować zarządzanie elektroniczne na szczeblu europejskim. Ta inicjatywa jest bardzo ważna.

A. Andersdotter: Wyłączenia są zbyt „wąskie” w kontekście ochrony praw własności intelektualnej. Należy pamiętać, że właścicielami części krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej są podmioty prywatne.

V. Ford: Przepaść cyfrowa pogłębia się. Są nadal obszary, do których niełatwo jest dotrzeć. Trzeba udowodnić, że na danym obszarze jest popyt na dane usługi. Inwestycje sektora prywatnego są wstrzymywane przez kolejne bariery. Uwolnienie inwestycji jest bardzo ważne. Należy pamiętać ile kosztuje nasze ustawodawstwo na rynku cyfrowym i jak bardzo może obciążyć inwestorów.