Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes i wymiana poglądów na temat zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską cz.II komunikacjaN. Kroes: Wszyscy jesteśmy gotowi do współpracy i pracujemy nad kompromisem. Trzeba pomóc rynkowi komunikacyjnemu nad osiągnięciem konkurencyjności. Nasze ustawodawstwo ma wpływ na codzienne życie ludzi, którzy chcę korzystać z nowoczesnych technologii. Trzeba skorzystać ze wszystkich możliwości jakie daje agenda cyfrowa. Forum zarządzania Internetem nie powinno zmieniać swojej struktury. Muszą nastąpić zmiany w ustawodawstwie o podpisie elektronicznym i wspólnym uznawaniu tożsamości. Pewność prawna i interoperacyjność musi być zapewniona w wymiarze trans-granicznym. Sprawa dotyczy także pieczęci elektronicznych oraz dostarczania dokumentów poleconych drogą elektroniczną. „Conecting Europe” to najbardziej innowacyjna propozycja Komisji. Nie chodzi tylko o Internet szerokopasmowy, ale także o zmodernizowanie naszej gospodarki i zwiększenie skuteczności wydawania środków z budżetu europejskiego. Rynek potrzebuje zachęt do inwestowania, zwłaszcza w tym obszarze. Trzeba wspomagać obszary wiejskie i musi być zapewnione na to finansowanie. Dzieła osierocone powinny być zdigitalizowane i udostępnione on-line. Trzeba zadbać o pewność prawną dla organizacji sprawujących kontrole nad dziedzictwem kulturowym. Należy obniżyć koszt dostępu do Internetu szerokopasmowego. Trzeba lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Należy działać w kierunku uproszczenia i większej przejrzystości w przyznawaniu pozwoleń dla firm budujących nową infrastrukturę. Obecnie wspierany jest rozwój infrastruktury w obszarach słabo rozwiniętych.

J. A. Merkies: Nie można przesadzać z interwencją na rynku. Potrzeba nam większego bezpieczeństwa w odniesieniu do „Cloud computing”. Ciągle dochodzi do przecieków danych i to w bardzo newralgicznych obszarach np. dot. usług zdrowotnych. Trzeba przyjrzeć się lukom i ustalić gdzie potrzebna jest interwencja PE na rynku.

A. Niebler: Trybunał musi zbadać umowę ACTA i ją sprawdzić. Jaki jest Pani stosunek do opinii ACTA? Czy ACTA wzmocni przemysł UE? Zależy nam na wpieraniu innowacyjności Internetu, neutralności sieci i niedyskryminowanemu dostępowi do sieci. Na rynku są firmy, które próbują zmonopolizować rynek. To może prowadzić do nadużyć. Musimy stworzyć miejsce dla europejskich graczy w kontekście „Cloud computing”, tak aby mogli oni się odnaleźć w tym obszarze, który ma wielki potencjał.

V. Prodi: Infrastruktura, o której rozmawiamy będzie miała wielki wpływ na zrównoważony rozwój. Trzeba zmniejszyć wykorzystanie dóbr naturalnych i w tym temacie technologie informatyczne mają wielki potencjał. Promuje się konsumencki tryb życia. Treści dostępne w tych sieciach powinny zwiększać świadomość osób korzystających z tego typu usług. Trzeba stworzyć sieci transeuropejskie i wyeliminować roaming.

W. Langen: Jakie są zadania specjalnego rzecznika ds. Internetu? Interesujące jest zdanie komisji dotyczące umowy ACTA.

N. Kroes: Strategia ciągłości połączeń Internetowych jest niezmiernie ważna. Sytuacja w Syrii jest bardzo niestabilna. Staramy się promować poszanowanie prawa człowieka, wspierać wolność słowa w Internecie. Pracujemy nad zapewnieniem ciągłości połączeń z tymi krajami. Należy tworzyć takie sieci nad, którymi nie panuje jeden punkt nadzoru. W ten sposób będzie można obchodzić cenzurę. Zostanie przestawione sprawozdanie dot. zarządzania ruchem w sieci. Dane te będą bardzo przydatne. Sprawozdanie nie będzie oparte jedynie na liczbach, ale będzie miało charakter jakościowy. Ustawy tj. ACTA nie mogą podkopać zasad wolnego Internetu. Nie do przyjęcia jest, żeby tego typu ustawodawstwo ograniczało ruch w Internecie. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorcy działający w Internecie mają prawo do wynagrodzenia. Nieuczciwi ludzie nie mogą wzbogacać się kosztem twórców i artystów. Prawa autorskie muszą być szanowane. Zapisy ACTA nie zmieniają zapisów obecnie obowiązującego prawa. „Cloud computing” daje fascynujące, nowe możliwości. UE musi być niezależna od innych części świata. Trzeba upewnić się, że technologia „Cloud computing” jest bezpieczna i będzie zapewniona ochrona danych. Potrzeba nam skutecznych badań i innowacji. Należy spodziewać się dużego wzrostu programów i aplikacji. Trzeba wcześniej pomyśleć o przejrzystości i stabilności Internetu. Rozwijanie infrastruktury nie zwalnia nas od kontroli treści przechodzących przez te infrastruktury. Wprowadzane procedury muszą być stabilne w czasie. Odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach.