Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów - informacje na temat inicjatyw związanych ze społeczeństwem informacyjnym i mediami komunikacjaViviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów – informacje na temat inicjatyw związanych ze społeczeństwem informacyjnym i mediami

Inicjatywa i 2010- wykorzystanie gospodarki w celu wdrożenia technologii cyfrowej. Już dziś istnieje jednolity rynek technologii cyfrowej jak np. rozporządzenie roamingowe, dzięki któremu ceny rozmów obniżyły się ok.30%. Niezbędne jest jednak dalsze tworzenie rozwiązań komunikacyjno- prawnych jak MSS – obsługa mobilnych połączeń satelitarnych. Trzeba zmniejszać luki w dziedzinach technologii. Zagadnienia techniczne mają wpływ na reperkusje społeczne i gospodarcze. W styczniu 2010r. odbędzie się szczyt do spraw spektrum radiowego, gdzie będą miały miejsce szeroko zakrojone konsultacje w sprawie propozycji legislacyjnej w celu zapełnienia luki cyfrowej.

Wieża komunikacyjna

Wieża komunikacyjna

Należy skupić się na tworzeniu konkurencyjnej infrastruktury, rozwijać połączenia światłowodowe, uatrakcyjnić telefonię 3-ciej generacji, w której to kwestii wyprzedzamy inne regiony świata. Dziś średnio 30% mieszkańców wsi nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, lecz samo udostępnienie infrastruktury nie jest najważniejsze, gdyż tak samo należy uatrakcyjniać treści cyfrowe, rozwijać usługi udostępniane w internecie. W 2010r. uruchomiony został program finansowy na rozwój internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Mimo budżetu w wysokości 12,5mld EUR został on wykorzystany w bardzo niewielkim stopniu.

Ambient Assisted Living Joint Programme (AALJP) – programy pomagające osobom starszym i niepełnosprawnym osiągnąć odpowiedni poziom życia i zapewniają lepszą integrację starszych członków społeczeństwa