Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne i uchylenie decyzji nr 1336/97/WE cz.I komunikacjaSprawozdawca E. Tosenovsky : Główne wytyczne dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych. Połączenia szerokopasmowe nie będą problemem miedzy dużymi miastami. Sytuacja komplikuje się w regionach o niższym zagęszczeniu ludności. To tam przede wszystkim muszą być inwestowane środki. Tam gdzie rentowność inwestycji prywatnych nie jest wystarczająca. Trzeba uważać na to by nie nastąpiły zniekształcenia rynku i konkurencji. Należy podnosić konkurencyjność regionów budując połączenia szerokopasmowe w oparciu o istniejącą infrastrukturę . Istotna jest neutralność technologiczna. Nie można określać konkretnej technologii, która będzie faworyzowana. Szczególnie, że rozwój technologii jest bardzo szybki. Potrzebna jest pomoc MŚP w synergii z programami krajowymi. Należy zadbać by propozycje komisji nie poważyły bezpieczeństwa prawnego na rynku.

P. Castillo Vera: Cele agendy cyfrowej powinny być celami minimum. Kiedy jest możliwość dalszego rozwijania internetu trzeba to robić, trzeba wypełniać podwójny cel. Istotne by zarówno podłączać do sieci słabiej rozwinięte regiony, jak i rozwijać połączenia szerokopasmowe w miastach. Istotny jest zasięg, ale również jakość. Trzeba uważać, żeby nie pokrywało się kilka programów. W obecnych czasach trudno o inwestycje. Trzeba zadbać o bardzo wysoką synergie. Trzeba inwestować w smart grids, aby zapewnić jednocześnie dostęp do internetu, jak i do sieci energetycznej.

C. Trautmann: Należy zwrócić uwagę na aspekt jakościowy. Operatorzy mają wrażenie, że muszą sobie sami radzić poza tzw. „białymi obszarami”. Trzeba to inteligentnie zaplanować, poprawić. Selekcja projektów wg zasady kto pierwszy ten lepszy – powinna zostać zastąpiona bardziej analitycznym podejściem. Istotne jest zwrócenie uwagi na powielanie się finansowania projektów. Pierwszeństwo powinien mieć Fundusz Spójności. Kto będzie odpowiedzialny za wybieranie projektów i w oparciu o jakie kryteria? Trzeba zastanowić się czy kryterium powinna być zyskowność, czy możliwość zrealizowania.

J. Creutzmann: Potrzebna jest decyzja, czy potrzebujemy rozróżnienia na obszary miejskie i wiejskie? Z pewnością nie można wyłączać obszarów miejskich z rozporządzenia. Ważna jest kwestia lepszej koordynacji działań i środków. Neutralność sieci jest również bardzo istotna, ale rynek zadecyduje jakie rozwiązanie zostanie zastosowane.