Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne i uchylenie decyzji nr 1336/97/WE cz.III komunikacjaSprawozdawca: E. Tosenovsky : Europa musi, biorąc pod uwagę cele agendy cyfrowej, być konkurencyjna w wymiarze globalnym. Musi być gotowa technologicznie na przyszłość. Ważne by wszystkie gospodarstwa domowe miały dostęp do sieci na poziomie 100 Mb/s. Połowa powinna mieć dostęp o prędkości 1 Gb/s. ważna jest elastyczność, ponieważ w różnych krajach są różne warunki. Ważna jest neutralność technologiczna. Z jednej strony nie można promować konkretnych technologii, z drugiej trzeba wspierać najlepsze. Trzeba sprostać wymaganiom konsumentów. Rozwój w tej dziedzinie jest bardzo dynamiczny. Trzeba być przygotowanym na przyszłość.

G. Hokmark: Europa jest bardzo w tyle jeżeli chodzi o rozwój internetu w stosunku do Azji. Europa traci wiodącą rolę. Nie chodzi tylko o szybkie połączenia, chodzi o ogólny rozwój usług internetowych. W Japonii np. używa się światłowodów o niesamowitej prędkości. Technologia posuwa się do przodu szalenie szybko. Trzeba mieć perspektywę długofalową Należy pamiętać ze gospodarka cyfrowa i usługowa są ze sobą powiązane. Trzeba ustalić ambitne cele, aby należeć do światowej czołówki w tym sektorze.

C. Trautmann: Ważne by cala Unia była pokryta szybkim internetem. Ważny jest rozwój usług około internetowych. Należy dążyć do konkurencyjności. Ważna jest walka o środki przeznaczone na telekomunikację. W kwestii synergii z innymi sektorami należy położyć nacisk na energię i transport. Cele europejskie powinny być ambitne, niemniej Komisja już teraz uważa, że cele postawione na dzień dzisiejszy będą trudne do osiągnięcia w niektórych regionach Unii. Jeżeli ustalone zostaną cele oderwane od rzeczywistości to nie ma szans na osiagnięcie sukcesu. Należy przeanalizować rynek marketingowo przed wdrożeniem programu. Potrzebne są inwestycje, aby stworzyć konkurencyjne warunki w Europie.

J. Creutzmann: Inwestycje prywatne muszą stać się bardziej atrakcyjne. Trzeba pamiętać, że regiony wiejskie wyludniają się, więc trzeba uważać z inwestowaniem w drogie technologie w tych miejscach. Trzeba uważać z ambitnymi celami, muszą być one realistyczne. Potrzebne jest rozróżnienie między obszarami miejskimi i wiejskimi. Instrument Łącząc Europę będzie prawdopodobnie zredukowany, a telekomunikacja zostanie obcięta jako pierwsza.

A. Andersdotter: Potrzebny jest rynek usług elektronicznych. Warto wykazać się ambicją. Zapisy dają pole do manewru władzom lokalnym. Ważna jest konkurencyjność na rynku. Jest propozycja ochrony dzieci. Najlepszym rozwiązaniem jest uświadamianie użytkowników sieci.

P. del Castillo Vera: Działania Komisji na rzecz promocji połączeń sieciowych w Europie mają duże znaczenie. To sektor mający duże znaczenie w życiu obywateli UE. Szybkie połączenia, video konferencje – to rzeczy które coraz mocniej są obecne w życiu. Pojawiają się nowe usługi i nowe potrzeby. To powoduje wzrost dla całego sektora i sektorów z nim powiązanych. Trzeba podkreślić wagę usług cyfrowych.

J-P. Audy: Komisja przewiduje 9,2 mld. euro na inwestycje w telekomunikacji. To stanowczo za mało dla Europy. Ważna jest równość obywateli w możliwości dostępu do sieci. Jeżeli rynek prywatny nie może sobie poradzić na danym terenie, powinien zostać wsparty z pieniędzy publicznych.

Komisja Europejska: Omawiany program jest bardzo ważny dla UE. Pozwoli na dostęp Europejczyków do szybkiego internetu. Potrzebny jest zastrzyk finansowy. Ten zastrzyk pozwoli na pomnażanie pieniędzy. Konsumenci muszą mieć dostęp do szybkiego internetu, licznych, dobrych usług internetowych itd. Unia musi to wspierać. Ważne są możliwości e-commerce, które również muszą być wspierane. Trzeba pamiętać, że usługi maja zakres ogólno-europejski, a infrastruktura ma zakres raczej lokalny.

Sprawozdawca: E. Tosenovsky: Ważne by poprzeć tworzenie jak najwyższego poziomu technologicznego internetu. Jednocześnie trzeba zadbać o tereny wiejskie.