Światowa konferencja komunikacji międzynarodowej (WCIT-12) w grudniu 2012 r. w kontekście agendy cyfrowej komunikacjaKomisja Europejska : Komisja pragnie przedstawić prezentację nt. tego jakie sprawy będą omawiane na tej konferencji, czym zajmują się partnerzy podczas dyskusji. Ważne by ustanowić ogólne zasady, które będą obowiązywać. Sytuacja na rynku telekomunikacyjnym bardzo dynamicznie się zmienia. W konferencji udział biorą przedstawiciele krajów należących do forum Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, przedstawiciele sektora, społeczeństwo obywatelskie, UE i jej państwa. Jest wkład ze strony Świata, są różne grupy regionalne, organizacje pozarządowe, oraz członkowie zgłaszający konkretne propozycje. Konferencja dotyczyć będzie między innymi roamingu, nadużyć, opodatkowania, przejrzystości i organizacji routingu, zasad i sposobów zarabiania na telekomunikacji, zróżnicowanych kanałów, cyber-bezpieczeństwa, czy zwalczania spamu. Tworzony jest traktat (14 stron, 10 artykułów) – ważne by to był krótki dokument na wysokim szczeblu, neutralny technologicznie i rynkowo. Istotne, by był przygotowany na technologie przyszłości. Ważne, żeby być kompatybilnym z dorobkiem wspólnot. Trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby tekst był jasny, łatwy do zinterpretowania.

J. Hibner: Jakie przewidziane będą konkluzje z tej konkretnej konferencji? Na jakich priorytetach skupicie się Państwo podczas konferencji?

Z. Mazej Kukovic: Bardzo trudno jest zrozumieć wszystkie te kwestie. Ważne, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, zdobyć wiedze w oparciu o którą będzie można tworzyć jak najlepsze rozwiązania dla UE.

A. Andersdotter: Jest to bardzo ważny sektor, pozostawiony na poboczu Unii. Brakuje dokumentów przygotowawczych. Czy KE planuje zwiększyć udział społeczeństwa obywatelskiego w przyszłych rozmowach ITU? Jak powinno się pracować nad tym zagadnieniem?

Komisja Europejska : Obecnie trwa debata nt przejrzystości. Komisja chce współpracować z wieloma partnerami – jest szereg instytucji w Genewie. Taka współpraca da bardzo wysoką przejrzystość.
Ważne by zapewniony był dobry przepływ informacji. Społeczeństwo obywatelskie powinno zostać również w to zaangażowane. Jego wkład jest bardzo istotny. Na konferencji poruszymy różne tematy. Nie zostały podjęte jeszcze żadne decyzje. Rozmowy dotyczą zarówno szerokich propozycji, jaki i szczegółów. To bardzo złożone negocjacje.