Opinia w sprawie sprawozdania oceniającego, dotyczącego BEREC i Urzędu komunikacjaS. Sedo i Alabart – sprawozdawca: Celem opinii jest zarysowanie oceny biura i urzędu. Chodzi o urząd organów regulacyjnych rynków telekomunikacyjnych, które należy okresowo ocenić. PE będzie miał rzecz jasna prawo odpowiedzi na te oceny. BEREC działa poprawnie, udało się pogłębić zaufanie miedzy państwami i agencjami w państwach członkowskich. Współpraca między BEREC, a organami lokalnymi napotyka na pewne problemy, ale nie są one znaczące. Docenić trzeba wagę urzędu BEREC od 2005 roku, nadal jest jednak możliwość osiągnięcia dalszej poprawy, biorąc pod uwagę konflikty interesów miedzy państwami członkowskimi, dlatego niezależna rola BEREC bywa kwestionowana, tym samym winna być oceniana także przez same państwa członkowskie. Działalność BEREC musi być bardziej zdefiniowana w zakresie odpowiedzialności. Należy podnieść kwestię lokalizacji biura, obecnie znajduje się ono Rydze. Uważa się, że kwestia lokalizacji jest bardzo istotna, tak samo jak rola urzędu. Potrzeba jednak większego wsparcia administracyjnego. Warto się zastanowić, czy tak ważny podmiot nie powinien jednak znajdować się bliżej serca Europy.

C. Trautmann: Na początku KE przedstawiła agencję ECMA, ale ta została odrzucona, dlatego wybrano BEREC dla większej niezawisłości. Chodziło o harmonizację artykułów 7 i 7a. Zgoda, co do tego, że system jest nadal młody, a główny jego problem to lokalizacja. Ten sam problem pojawia się w przypadku innych agencji, powinien mieć jednak równy dostęp do agencji w państwach peryferyjnych. Trzeba rozszerzyć kompetencje BEREC, np. w przypadku widma. Trzeba pomyśleć o tym, czy urząd może mieć własnych ekspertów, by przygotowywać propozycje zgodnie z art. 7 i 7a, albo czy można tworzyć grupy eksperckie na potrzeby grupy.

P. Castillo del Vera: BEREC, to instytucja młoda istniejąca od 3 lat, która zdążyła się pokazać z dobrej strony i wciąż dobrze się spisuje. Nie można jej jednak poddawać jakimś drastycznym środkom reorganizacyjnym. Mówiono o ulepszeniach, wydaje się, że dzięki naszym poprawkom uda się zareagować na propozycje KE. Przewodniczący BEREC powinien mieć dłuższą kadencję, gdyż teraz to stanowisko podlega co pół roku rotacji, niewątpliwie wpływa to na nieustanne zmianę nastawiania, co jest niekorzystne z punktu widzenia działania tej szczególnej dla Europy instytucji.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Cieszy fakt, że wnioski KE pojawiają się także w sprawozdaniu. Projekt sprawozdania PE jest zgodny z założeniami KE, to pozytywny aspekt. BEREC działa dobrze pokazuje, że jest w stanie osiągać swe cele. Jednakże zdajemy sobie sprawę z elementów, które wymagają poprawy. Trzeba być zdania, że BEREC musi mieć lepsza pozycję, potrzebna jest stabilizacja. KE przedstawiła w swej propozycji pomysł stworzenia stanowiska przewodniczącego, tak by zapewnić większą powagę instytucji.