Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie – Europa bez roamingu w 2015 r. komunikacjaSprawozdawca J. Rohde: Ważne, by w Europie była tylko jedna stawka roamingowa. Ważne by w przyszłości w ogóle zlikwidować roaming. Ważne jest to dla funkcjonowania między innymi chmury. Trzeba się skupić na najważniejszych kwestiach. Ważne by rezolucja była jak najlepiej merytorycznie zakrojona. Obecna sytuacja na rynku telekomunikacyjnym jest nie do zaakceptowania. Różnica między kosztami połączeń lokalnych i roamingowych powinna przestać istnieć do 2015 roku. To nie ograniczałoby mobilności. Operatorzy sieci powinni stosować ceny hurtowe. Należy wytyczyć jasne ramy. Potrzebny jest wzrost mobilność i nowe miejsca pracy. Agenda cyfrowa może w tym pomóc.

P. del Castillo: Rezolucja nt. Agendy Cyfrowej może być dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji wysokich stawek roamingowych. To oznacza, że trzeba się skupić na konkretnych tematach, ze względu na to, że kończy się kadencja PE i trzeba to jak najszybciej zamknąć. Zakres nadal jest szeroko zakrojony. Jest problem z infrastrukturą, jest problem z widmem. Trzeba się do tego odnieść. Nie można zapominać, że trzeba się odnieść do najpilniejszych spraw. Ważna jest cyfryzacja sektora publicznego. Przejście na cyfrową sferę usług publicznych to może mieć dobry wpływ na gospodarkę i miejsca pracy.

F. De Angelis: Ważne jest odpowiednie podejście do propozycji Komisji. Trzeba się zagłębić w propozycje, które już zostały złożone. Ważne jest zamknięcie wspólnego rynku. Ważna jest konkurencja między operatorami, polepszenie infrastruktury itd. Sprawozdawca skupia się tylko nad roamingiem – jest to temat priorytetowy dla konsumentów w Europie. Trzeba jednak pamiętać o potencjale technologii cyfrowej i innych czynników nie można odrzucić. Ważne są jasne priorytety.

E. Tosenovsky: Trzeba odzwierciedlić to co dla obywateli jest istotne. Ważny jest pewien kontekst. Ważna jest pewna tematyka. Trzeba promować wzrost, mobilność. Agenda cyfrowa jest koncepcją całościową i wszystkie elementy są ważne. Nie można się skupić tylko na roamingu, ale także trzeba myśleć o innych kwestiach, jak infrastruktura i szerokopasmowy dostęp.

G. Hokmark: Potrzebne s ą odpowiednie decyzje. Nie można kolejny raz mówić tylko o byciu wiodącą gospodarką, o wzroście, o miejscach pracy. Sektor jest niesamowicie innowacyjny, przedsiębiorczy i przez to nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie za 5-10 lat. Trzeba zadbać o to by rezolucja wspierała ten sektor.

Komisja Europejska: Roaming to rażący brak spójności na wspólnym rynku. Są już ustalone cele w tej kwestii i ważne by udało się je osiągnąć. Ważny jest wspólny rynek komunikacyjny – choćby po to by poprawić inwestycje. Roaming powinien być rozpatrzony w szczegółach. Przepisy już funkcjonują.

Sprawozdawca J. Rohde: Zgłoszone uwagi są rozsądne. Rezolucja musi odnosić się do roamingu. Państwa członkowskie muszą uzyskać jasny sygnał. Trzeba też wywrzeć na nich presje. Trzeba iść w stronę większej mobilności. Trzeba budować coś długoterminowego.